Udalosti
 Kalkulačka mien
 Newsletter
 Kontakt
Arsenal & Model
  Potočná 53
  90901   Skalica
  tel.: +421 664 84 62
  mob.: +421 903 762 111
 
  Okresný úrad Senica
  Číslo živnostenského registra:
  240-32365
  IČO: 55879144
 Dopravu zabezpečuje
SK&CZ

MANDALA - OBRÁZKY Z PIESKU

Nadpis


Slovo Mandala pochádza so sanskrtu a doslovne  znamená stred alebo kruh. Vyjadruje názor, že každý stred kružnice sa nadväzuje k jej obvodu a každý obvod je vždy určený svojim stredom. Spoločne predstavujú celok. Stred a obvod sa navonok zdajú oddelené, napriek tomu jeden neexistuje bez druhého.

Stred každej mandaly symbolizuje niečo, čo je za naším lineárnym pojatím časopriestoru - večná prítomnosť, ktorá je stále, cez  to v neustálom pohybe. Obvod mandaly naopak vyjadruje vlastný potenciál a hranice.

Príroda prekypuje príkladmi mandal.. Napríklad každá bunka nášho tela žije mandalou. Rovnako tak naša očná dúhovka, kryštál snehu, vtáčie hniezdo, koleso bicykla i samotná planéta Zem. Slnko je stredom svojej vlastnej kozmickej mandaly.
 
Prenesené do veľkej mierky, mandaly predstavujú miliardy vesmírnych galaxií, ako spolu tancujú v neuveriteľnej choreografii, ktorých stredom je samotná večnosť v ktorej každý hráme  svoju rolu.

Vzor mandaly je možné  rovnako uvidieť v konštrukčnom riešení bývaní, ako sú  indiánska týpí, iglú Inuitov či afganistanské jurty. Staré európske mestá s kostolom a trhoviskom v centre, z ktorého vedú vydláždené ulice k mestským hradbám sú klasickými mandalami. Taktiež platí, síce na inej úrovni, ale v rovnakom zmysle, o dynamike každodenných vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, učiteľom a študentom, majstrom a učňom, starým a mladým. Svojim unikátnym spôsobom je každý z nás stredom mandaly, ktorá je zároveň stvoriteľom a stavebným materiálom.
Tvorba mandal má na nás veľmi utišujúci a ukľudnujúci vplyv.. Predovšetkým na deti, ktoré trpia poruchou pozornosti. Nedávny zdravotný výskum ukázal , že náš imunitný systém pracuje lepšie   a schopnosť uzdraviť sa zvyšuje, pokiaľ sme odpočinutý a uvoľnený. Pretože tvorenie mandal má na naše telo zrejmý blahodárny  vplyv, sú mandaly skvelým darčekom  pre každého, kto sa zotavuje po nehode, chirurgickom zákroku alebo nemoci. Oceňujú je tiež dospelý, ktorí si uvedomujú prínos aktivít, ktorých cieľom  je znižovanie stresu a zvládanie bolesti.